Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Besluit intrekken omgevingsvergunning Kortelandsweg 33, Nootdorp

Besluit intrekken omgevingsvergunning Plaats: Nootdorp, Kortelandseweg 33 Voor: bouwen van een dakkapel Dossiernummer: O12-0164N Reden publicatie: Wabo artikel 2.33, lid 2, onder a Mogelijke reactie: zienswijze Datum besluit: 17 mei 2017 Inzagetermijn: vanaf 29 mei gedurende zes weken

Filter op: