Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Besluit intrekken omgevingsvergunning 11-515P, Reesloot 23

Besluit intrekken omgevingsvergunning Plaats: Pijnacker, Reesloot 23 Voor: bouwen van een brug Dossiernummer: 11-515 P Reden publicatie: Wabo artikel 2.33, lid 2, onder a Mogelijke reactie: zienswijze Datum besluit: 22 juni 2017 Inzagetermijn: vanaf 6 juli gedurende zes weken

Filter op: