Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Besluit intrekken bouwvergunningen 97-290, 97-298, 97-299 t/m 97-302

Besluit intrekken omgevingsvergunning Plaats: Pijnacker, Overgauwseweg 48 Voor: de bouw van kassen Dossiernummer: 97-290, 97-298, 97-299 t/m 97-302 Reden publicatie: Wabo artikel 2.33, lid 2, onder a Datum besluit: 26 januari 2018 Inzagetermijn: vanaf 1 februari gedurende zes weken

Filter op: