Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Besluit intrekken bouwvergunning R09-519N

Besluit intrekken omgevingsvergunning Plaats: Nootdorp, Langelandseweg 7 Voor: bouwen van een ketelhuis en een silo Dossiernummer: R09-519 N Reden publicatie: Wabo artikel 2.33, lid 2, onder a Mogelijke reactie: zienswijze Datum besluit: 14 juni 2017 Inzagetermijn: vanaf 22 juni gedurende zes weken

Filter op: