Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Besluit intrekken bouwvergunning L07-066N

Besluit intrekken omgevingsvergunning Plaats: Nootdorp, Wagenmaker 14 Voor: plaatsen van lichtreclame Dossiernummer: L07-066N Reden publicatie: Wabo artikel 2.33, lid 2, onder a Datum besluit: 22 september 2017 Inzagetermijn: vanaf 28 september gedurende zes weken

Filter op: