Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Benoeming lid welstandcommissie

Benoeming lid welstandcommissie

De welstandscommissie adviseert over redelijke eisen van welstand.

Bij besluit van de Raad van 26 november 2016 is de heer V.W.B. Voorhoeve benoemd als gemandateerd commissielid van deze welstandcommissie per 1 januari 2016 voor een periode van 3 jaar.

Filter op: