Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Beluit intrekken bouwvergunning R09-513N

Besluit intrekken omgevingsvergunning Plaats: Nootdorp, Kerkweg 52 Voor: bouwen van een kelder Dossiernummer: R09-513 N Reden publicatie: Wabo artikel 2.33, lid 2, onder a Mogelijke reactie: zienswijze Datum besluit: 7 juni 2017 Inzagetermijn: vanaf 22 juni gedurende zes weken

Filter op: