Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Beleidsregels afgifte parkeerontheffingen in parkeerschijfzones

Vaststelling gewijzigde beleidsregels afgifte parkeerontheffingen in parkeerschijfzones in Pijnacker-Nootdorp

Het college heeft in de vergadering van 7 juli 2015 de Beleidsregels voor afgifte van parkeerontheffingen in parkeerschijfzones gewijzigd vastgesteld, in verband met de nieuwe woonfunctie van het voormalige gemeentehuis in Nootdorp. Parkeergelegenheid voor dit pand is van oorsprong aangelegd op het terrein aan de ds. C. Spoorlaan en niet in de Dorpsstraat. De toekomstige bewoners van dit pand komen daarom niet in aanmerking voor een parkeerontheffing voor de parkeerschijfzone in de Dorpsstraat..

De beleidsregels treden in werking op de eerste dag na publicatie en liggen voor 6 weken ter inzage bij het gemeentekantoor in Pijnacker. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Verkeer tel. 14 015.

Filter op: