Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Beleidslijn voor toepassing van de wet BIBOB

Op basis van de Wet bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur (BIBOB) kunnen gemeenten de integriteit van houders of aanvragers van vergunningen en subsidies toetsen bij het landelijk bureau BIBOB.

Op basis van de Wet bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur (BIBOB) kunnen gemeenten de integriteit van houders of aanvragers van vergunningen en subsidies toetsen bij het landelijk bureau BIBOB. Bovendien is het sinds kort ook mogelijk BIBOB toe te passen bij evenementen (met name vechtsportevenement), speelautomatenhallen, subsidies en de Wet milieubeheer, de Huisvestingswet en vastgoedtransacties Het college en de burgemeester hebben van deze verruiming gebruik gemaakt en op 25 september 2012, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, de Beleidslijn voor toepassing van de Wet BIBOB vastgesteld onder gelijktijdige intrekking van de in 2003 door hen vastgestelde BIBOB-beleidslijnen voor respectievelijk vergunningen en aanbestedingen.

De Beleidslijn voor toepassing van de wet BIBOB treedt in werking de dag na bekendmaking in deze Telstar en kan worden gedownload via www.pijnacker-nootdorp.nl > Snel naar > Regelingenbank.

Filter op: