Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bekendmaking vooraankondiging Structuurvisie

Bekendmaking vooraankondiging Structuurvisie


Bekendmaking vooraankondiging structuurvisie Pijnacker-Nootdorp

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een structuurvisie voorbereidt voor het gehele grondgebied van de gemeente. De structuurvisie is in de voorbereidende fase en daarom kunnen er op dit moment nog geen stukken ter inzage worden gelegd. Er is dan ook nog geen mogelijkheid om een reactie te geven of zienswijzen naar voren te brengen. Onafhankelijke instanties worden niet in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het voornemen. Het ontwerp van de structuurvisie zal naar verwachting na de zomer van 2013 gereed zijn. Zodra het ontwerp ter inzage wordt gelegd, wordt dit vooraf bekend gemaakt. In deze bekendmaking staat wanneer en op welke wijze kan worden gereageerd.

Filter op: