Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bekendmaking vaststelling Lintenvisie Pijnacker-Nootdorp

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad op 26 oktober 2017 de Lintenvisie Pijnacker-Nootdorp heeft vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad op 26 oktober 2017 de Lintenvisie Pijnacker-Nootdorp heeft vastgesteld. Er zijn in totaal zeven zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van deze reacties heeft de gemeenteraad het ontwerp van de Lintenvisie op enkele punten gewijzigd vastgesteld.

Inhoud van de Lintenvisie Pijnacker-Nootdorp

Pijnacker-Nootdorp wil de kwaliteit van de cultuurhistorische bebouwingslinten in de gemeente verbeteren. De Lintenvisie is opgesteld om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de linten beter te begeleiden.

De linten, zoals bijvoorbeeld de Noordeindseweg, de Nieuwkoopseweg, de Rijskade en de Oude Leedeweg, zijn belangrijk voor de gemeentelijke identiteit. Ze dragen bij aan de ruimtelijke kwaliteit van onze gemeente. De linten zijn dynamisch door de veranderende omgeving van nieuwe woonwijken, glastuinbouw, nieuwe infrastructuur en natuur- en recreatiegebieden. Inwoners en bedrijven uit deze linten ondernemen veel ruimtelijke initiatieven.

De Lintenvisie Pijnacker-Nootdorp is opgesteld om vooraf duidelijke richtlijnen te geven en beperkt kaders te stellen. Daarnaast is het vooral bedoeld voor inspiratie bij de planuitwerking van inwoners en ondernemers. De gemeente wil de Lintenvisie op drie manieren gebruiken:
- als uitnodiging en handreiking voor initiatiefnemers bij hun planvorming;
- als hulpmiddel voor de gemeente bij de toetsing van vergunningsaanvragen;
- als input voor visieverkenningen en omgevingsplannen.

Op 21 december, de dag na deze bekendmaking, treedt de Lintenvisie Pijnacker-Nootdorp in werking. U kunt de nota bekijken via www.pijnacker-nootdorp.nl/terinzage of op het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Tegen de vaststelling van Lintenvisie Pijnacker-Nootdorp staat geen mogelijkheid van bezwaar of beroep open.

Pijnacker-Nootdorp, 20 december 2017
Het college van Pijnacker-Nootdorp

Filter op: