Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bedrijf aan huis, Vrederustlaan 26 Delfgauw

Aanvraag voor bedrijf aan huis, Vrederustlaan 26, 2645 AW, Delfgauw

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Delfgauw, Vrederustlaan 26
Aanvraag voor: bedrijf aan huis
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 10 december 2015 gedurende twee weken

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Delfgauw, Vrederustlaan 26
Aanvraag voor: bedrijf aan huis
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 10 december 2015 gedurende twee weken

Filter op: