Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerp Nota Dakopbouwen

Ingevolge artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) maakt het college van burgemeester en wethouders bekend dat hij heeft besloten om het ontwerp van de ‘Nota Dakopbouwen’ vrij te geven voor zienswijzen

Ingevolge artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) maakt het college van burgemeester en wethouders bekend dat hij heeft besloten om het ontwerp van de ‘Nota Dakopbouwen’ vrij te geven voor zienswijzen. Het ontwerp is een actualisatie van de bestaande ‘Nota Dakopbouwen. In 2014 is de ‘Nota Dakopbouwen’ geëvalueerd. Daarbij is geconstateerd dat deze goed functioneert waardoor op een snelle manier medewerking kan worden verleend aan een dakopbouw. Inmiddels is in de praktijk is gebleken dat behoefte is aan verduidelijking van een tweetal aspecten van de bestaande nota. Zo is er onduidelijkheid ontstaan over de tijden waarop de schaduwwerking wordt gemeten en de schaduwwerking op een perceel. Deze aspecten worden verduidelijkt in de nota.

Het ontwerp van de nota ligt vanaf donderdag 23 november 2017 zes weken ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentekantoor in Pijnacker. De stukken kunnen tevens digitaal worden ingezien via www.pijnacker-nootdorp.nl. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze schriftelijk, digitaal of mondeling naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2460 AA te Pijnacker. Een digitale zienswijze kunt u via de website indienen. U vindt hier een apart reactieformulier. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 015- 362 66 28 (secretariaat afdeling backoffice publiekszaken).

Filter op: