Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Geluidsanering Pijnackerse Poort

De bestaande verkeersstructuur bij de Pijnackerse Poort (het kruispunt tussen de Klapwijkseweg, Vlielandseweg en de Oostlaan) wordt gereconstrueerd. Vanwege de toename van de geluidsbelasting moeten een aantal woningen binnen het projectgebied worden gesaneerd. Daardoor wordt de geluidsituatie van deze woningen beoordeeld en indien nodig verbeterd.

Hiervoor moet door het college van burgemeester en wethouders een concept saneringsprogramma worden vastgesteld. Op basis van dit concept saneringsprogramma dient de Minister van Infrastructuur en Milieu een besluit te nemen over de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting per saneringswoning.

Binnen het projectgebied zijn de volgende adressen aangemeld op de geluidsaneringslijst: Emmapark 47, Klapwijkseweg 1,3, 5, 7, 9, 27A, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51 en 63, Meidoornlaan 1, Oostlaan 30, 30A, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 38B, 39 en 41, Vlielandseweg 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 2, 4, 4A, 6, 6B, 6C, 6D, 8, 8A, 10, 12, 14, 16, 18, 20A, 20B, 22, 24, 26 en 28 en Wethouder van der Vaartlaan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 en 35.

Het college is van plan op grond van de Wet geluidhinder en het Subsidieregeling Sanering Verkeerslawaai een saneringsprogramma bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in te dienen. Het verzoek houdt verband met de reconstructie van de Pijnackerse Poort (kruispunt Klapwijkseweg, Oostlaan en Vlielandseweg).

Inzage en reactie

Het concept saneringsprogramma ligt met de bijbehorende stukken vanaf 5 november 2015 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentekantoor, Oranjeplein in Pijnacker en tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl). Gedurende deze termijn kan een ieder zijn zienswijze schriftelijk en - na afspraak - mondeling bekend maken. Hiervan wordt een verslag gemaakt, dat samen met de eventueel schriftelijk gemaakte opmerkingen als bijlage aan het saneringsprogramma wordt toegevoegd.

Voor meer informatie en het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw B.E.A. Muijzer – van Osch, tel.14 015Wilt u schriftelijk reageren, dan kunt u uw brief aan het college richten.

Filter op: