Terug naar het overzicht

Bekendmaking geluidsbelastingkaarten 2022

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Burgemeester en wethouders stelden op 13 september de geluidsbelastingkaarten 2022 van gemeente Pijnacker-Nootdorp vast. De stukken liggen ter inzage tot en met dinsdag 1 november in het gemeentekantoor in Pijnacker. Tegen deze vaststelling is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Actieplan geluid

De kaarten zijn de basis voor het actieplan geluid dat burgemeester en wethouders in 2024 opstellen. Het ontwerp van dit plan wordt in 2024 bekendgemaakt, waarbij iedereen een zienswijze kan indienen.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op via tel. 14 015 of per e-mail via info@pijnacker-nootdorp.nl. Vermeld in de onderwerpregel ‘Geluidsbelastingkaarten’. De formele, juridisch geldende publicatie staat op www.overheid.nl

persoon op passagiersstoel auto met laptop met geluidsgrafiek op schoot