Terug naar het overzicht

Afgekeurde bomen in de gemeente

De gemeente heeft een kapvergunning aangevraagd voor bomen op verschillende plaatsen in Pijnacker-Nootdorp. Het gaat om 50 bomen (op een totaal van 16.000 geregistreerde bomen in onze gemeente).

Gevaarlijk

Deze bomen moeten om verschillende reden worden gekapt:

  • Een aantal bomen is dood.
  • Een aantal bomen is erg slecht, omdat ze last hebben van bijvoorbeeld essentaksterfte of kanstanjebloedingsziekte.
  • Een aantal bomen is van binnen rot.

Herstel van deze bomen is onmogelijk. Ze kunnen gevaarlijk zijn voor weggebruikers. Daarom moeten deze bomen weg.

Herplanten

Bijna alle bomen die straks gekapt zijn, worden herplant. Overigens komt niet altijd dezelfde soort boom terug. Soms wordt gekozen voor een sterkere boomsoort. Herplanten is meestal op dezelfde plek, maar soms kan dat niet. Bijvoorbeeld door ruimtegebrek. Dan zoeken we naar een alternatieve locatie in de directe omgeving.

Werkzaamheden

De gemeente start pas met kappen als de omgevingsvergunning onherroepelijk is. Via een zogenoemde ‘quick scan’ worden de bomen vooraf gecontroleerd op eventuele aanwezigheid van beschermde plant- en diersoorten. Als dit niet het geval is, dan worden de bomen in het najaar gekapt.

Kapvergunning

Meer informatie over deze kapvergunning staat op www.overheid.nl

kappen van Berk