Terug naar het overzicht

Aantal aanslagen WOZ-waarde vertraagd

Uiterlijk dinsdag 31 mei kregen inwoners, die nog niet eerder een aanslag gemeentelijke belastingen 2022 hadden ontvangen, de aanslag gemeentelijke belastingen 2022. Op de aanslag staan vermeld de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en indien van toepassing de hondenbelasting. Wegens technische problemen is het helaas niet gelukt op deze aanslag ook de WOZ-waarde van woningen en de OZB heffing mee te nemen. Hiervoor ontvangen zij zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk donderdag 30 juni 2022, nog een aparte aanslag.

Heeft het later ontvangen van mijn aanslag invloed op mijn betalingstermijn?

De latere verzending van deze aanslag heeft geen gevolgen voor de betalingstermijnen. De standaardbetalingstermijn blijft immers 3 maanden na de dagtekening van de aanslag of u betaalt vanaf de dagtekening van de aanslag in 8 maandelijkse termijnen als u meedoet aan betaling via automatische incasso.

Ontvang ik de gemeentelijke aanslag per post of digitaal?

Als u heeft gekozen om de post van de gemeente digitaal te ontvangen in uw berichten box op mijn.overheid.nl, dan ontvangt u de aanslag niet per post maar alleen digitaal.

Ik heb een andere vraag. Waar kan ik deze stellen?

Zie voor meer informatie de pagina Belastingen op deze website. Als u nog vragen heeft over de aanslag gemeentelijke belastingen,  kunt u telefonisch contact opnemen met het klantcontactcentrum via telefoonnummer 14015 of per e-mail naar info@pijnacker-nootdorp.nl.