Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Burgemeester Francisca Ravestein

Burgemeester Ravestein is voorzitter van het college en van de gemeenteraad. Zij is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde. De politie en brandweer staan onder haar bevel.

De burgemeester is bij rampen opperbevelhebber van de crisisorganisatie. Zij kan aan burgers bevelen geven die nodig zijn voor het voorkomen, beperken en bestrijden van gevaar of de bescherming van veiligheid en gezondheid. Verder is de burgemeester officieel vertegenwoordiger van de gemeente, bijvoorbeeld bij het ondertekenen van overeenkomsten.

De burgemeester brengt ieder jaar een burgerjaarverslag uit. Daarin beschrijft zij de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en de procedures op het vlak van inspraak, klachten en bezwaarschriften.

Personalia
Functie burgemeester
Naam F. (Francisca) Ravestein
Telefoon 14 015
E-mail Bestuurssecretariaat@pijnacker-nootdorp.nl

Werkgebied/portefeuille

  • Bestuurszaken: bestuurlijke samenwerking, burgerzaken, bezwaar en beroep, ombudsfunctie, communicatie, Haaglanden
  • Veiligheid: brandweer, politie, rampenbestrijding, openbare orde, handhaving vergunningen, milieuhandhaving.
  • Integrale Veiligheid

Nevenfuncties

  • Voorzitter Nederlandse Basketball Bond (NBB) - onbetaald