1. stuur door
  2. bedankt

Wanneer kom ik in aanmerking voor de langdurigheidstoeslag?

Om in aanmerking te komen voor langdurigheidstoeslag gelden de volgende voorwaarden:
  • u bent minimaal 21 jaar en jonger dan 65 jaar;
  • u ontvangt al meer dan 3 jaar een minimumuitkering (dit is maximaal 100% van de bijstandsnorm die voor u geldt);
  • u heeft geen of weinig eigen vermogen, zie vermogensnorm Wwb;
  • u bent op de peildatum niet gedetineerd;
  • u hebt geen recht op studiefinanciering en ontvangt ook geen tegemoetkoming onderwijsbijdrage.
  • Langdurigheidstoeslag kan niet met terugwerkende kracht aangevraagd worden.
U hoeft niet per se een uitkering van de gemeente te hebben. Wel moet u altijd de bankafschriften van de laatste 3 maanden inleveren. Er zal ook altijd een inkomenstoets en vermogenstoets gedaan worden.
Ontvangt u al een uitkering via de gemeente? Neem dan contact op met uw uitkeringsconsulent. Ontvangt u geen inkomen via de gemeente? En voldoet u wel aan de voorwaarden? Belt u dan met de gemeente via 14 015.